• taoft

Näillä sivuilla puhutaan perhokalastuksesta – tuosta kiehtovasta kalastusmuodosta, jota on harrastettu jo pitkään – jopa niin pitkään, että perhokalastuksen voidaan sanoa olevan ikivanha tapa kalastaa. Perhokalastus sekoitetaan usein viehekalastukseen, jonka harrastaminen on perhokalastamista yleisempää. Näiden kahden kalastusmuodon erottaa kuitenkin toisistaan niissä käytettävät pyyntivälineet. Perhokalastuksessa käytettävät perhot ovat nimittäin sen verran kevyitä, että kalastajan tulee käyttää erityistä perhosiimaa saadakseen perhon heitettyä. Tämä perhosiima on painavaa ja se on kartioitu etuosastaan. Jos perhokalastusharrastuksen aloittaminen kiinnostaa sinua, kannattaa jatkaa sivujemme lukemista!

Kalansaaliit

Millaisia kaloja perhokalastajat sitten tavoittelevat? Alun perin perhokalastajat pyrkivät saamaan saaliikseen taimenia, mutta nykyisin perhokalastajien saaliiksi jäävät muutkin kalalajit, jotka hakevat ruokansa veden pinnalta. Esimerkiksi harjus on tällainen ruokansa veden pinnalta hakeva kalalaji. Jos perhokalastuksessa käytetään keinotekoisia perhoja, pyritään ne sitomaan mahdollisimman aidonnäköistä kalojen ravintoa muistuttaviksi. Useimmiten tämä tarkoittaa sitä, että perhot pyritään sitomaan tavalla, joka saa ne näyttämään hyönteisiltä – sekä muodoltaan, väritykseltään että kooltaan. Osa perhoista on suunniteltu siten, että ne stimuloivat ja houkuttelevat kalaa, mutta eivät välttämättä muistuta sen luonnollista ravintoa. Perhokalastuksessa käytetäänkin hyvin paljon erilaisia perhoja, jotka saattavat erota toisistaan melkoisesti. Osittain tämä johtuu siitä, että hyönteisiäkin on olemassa niin kovin paljon, minkä lisäksi hyönteisillä on vieläpä useita erilaisia kehitysvaiheita. Usein perhokalastaja sitoo itse perhonsa, mikä vielä lisää perhojen erilaisia variaatioita.

Kalastajan tarvitsemat välineet

Millaisia välineitä perhokalastaja sitten tarvitsee? Kuten edellä jo ehdittiinkin todeta, niin perhokalastuksessa käytettävät perhot ovat sen verran kevyitä, että kalastajan tulee käyttää erityistä perhosiimaa saadakseen perhon heitettyä. Tämä perhokalastusta varten suunniteltu erityinen perhosiima on painavaa ja se on kartioitu etuosastaan. Sen sijaan perhokalastajan vapa on melko kevyt sekä pitkä. Siimoja on tarjolla monissa erilaisissa painoluokissa. Lisäksi niitä on tarjolla kelluvina sekä uppoavina. Osa siimoista uppoaa kokonaan ja osa vain osittain. Siimoja on saatavana erilaisiin käyttötarkoituksiin, minkä vuoksi niiden rakenne saattaa poiketa toisistaan yllättävänkin paljon. Osa siimoista on paksuja heitto-osansa osalta oheten juoksusiimaksi. Perhokalastuksen yhteydessä puhutaan usein myös niin sanotusta ampumapäästä. Tämä siima on moniin muihin heittosiimoihin verrattuna lyhyt ja sitä voitaisiinkin kutsua myös erittäin nopeaksi heittopainoksi. Tällaisen ampumapään avulla heitoista saadaan tavallista pitempiä.

Koska perhokalastajat pyrkivät saamaan saaliiksi kalalajeja, jotka hakevat ruokansa veden pinnalta, tulee tässä kalastusmuodossa käytettävien perhojen olla aivan tietyn tyylisiä. Jos perhokalastaja käyttää keinotekoisia perhoja, pyritään ne sitomaan mahdollisimman aidonnäköistä kalojen ravintoa muistuttaviksi. Useimmiten tämä aidon ravinnon ulkonäön tavoittelu tarkoittaa sitä, että perhot pyritään sitomaan tavalla, joka saa ne näyttämään hyönteisiltä – sekä muodoltaan, väritykseltään että kooltaan. Osa perhoista on kuitenkin suunniteltu myös siten, että ne stimuloivat ja houkuttelevat kalaa, mutta eivät välttämättä muistuta sen luonnollista ravintoa. Perhokalastuksessa käytetään hyvin paljon erilaisia perhoja, jotka saattavat erota toisistaan melkoisesti. Osittain tämä erilaisten perhojen suuri määrä johtuu siitä, että hyönteisiäkin on olemassa niin kovin paljon, minkä lisäksi hyönteisillä on vieläpä useita erilaisia kehitysvaiheita. Usein tärkeä osa perhokalastusharrastusta on se, että perhokalastaja sitoo itse perhonsa, mikä vielä lisää perhojen erilaisia variaatioita. Perhojen sitominen itse on monen perhokalastajan mielestä erityisen mielenkiintoinen osa harrastusta. Se vaatii myös jonkin verran saaliskalojen elintapojen tuntemusta – on tärkeää tietää, millaista ruokaa saaliskala syö ja millaiset sen elintavat ovat. Perhojen sitominen on aivan toisenlaista puuhaa kuin itse kalastaminen ja tekee perhokalastuksesta entistäkin monipuolisemman harrastuksen. Harrastusta voi laajentaa vielä entisestään esimerkiksi opettelemalla laittamaan omista kalansaaliista herkullisia ruokia ja tutustumalla kalojen lajityypilliseen käyttäytymiseen pintaa syvemmältä.

Taoft Sponsori

suomen ruletti