Johtopäätöksiä

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että perhokalastus on yllättävän monipuolinen harrastus – tai ainakin siitä voi sellaisen halutessaan tehdä. Perhokalastajien saaliskaloja ovat kalalajit, jotka hakevat ruokansa veden pinnalta. Mikäli perhokalastuksessa käytetään keinotekoisia perhoja, pyritään ne sitomaan mahdollisimman aidonnäköistä kalojen ravintoa muistuttaviksi – yleensä perhot pyritään siis sitomaan tavalla, joka saa ne näyttämään hyönteisiltä – sekä muodoltaan, väritykseltään että kooltaan. Osa perhoista on kuitenkin suunniteltu myös siten, että ne ainoastaan stimuloivat ja houkuttelevat kalaa, mutta eivät välttämättä muistuta sen luonnollista ravintoa. Tässä kalastusmuodossa käytetäänkin hyvin paljon erilaisia perhoja, mikä johtuu ainakin osittain siitä, että hyönteisiäkin on olemassa niin kovin paljon, minkä lisäksi hyönteisillä on vieläpä useita erilaisia kehitysvaiheita. Usein se, että perhokalastaja sitoo itse omat perhonsa, tekee perhokalastuksesta vielä tavallistakin monipuolisemman harrastuksen ja tuo harrastukseen aivan uudenlaisen ulottuvuuden.

Perhokalastus on monipuolinen harrastus

Kuten edellä jo ehdittiin todeta, on perhokalastus harrastajan niin halutessa yllättävän monipuolinen harrastus. Varsinaisen kalastamisen lisäksi esimerkiksi perhojen sitominen tuo kalastukseen aivan uudenlaisen ulottuvuuden. Perhokalastusharrastusta voi kalastamisen ja perhojen sitomisen lisäksi laajentaa vielä entisestään esimerkiksi opettelemalla laittamaan omista kalansaaliista herkullisia ruokia ja tutustumalla kalojen lajityypilliseen käyttäytymiseen pintaa syvemmältä. Myös kalastuksen ympärille rakentuvien matkojen tekeminen voi auttaa tekemään harrastuksesta erityisen monipuolisen. Esimerkiksi Slovenia on suosittu kalastusmatkakohde myös suomalaisten keskuudessa. Monipuolisuutensa vuoksi Slovenia soveltuu myös muuhun aktiivilomailuun ja luontomatkailuun.

Perhokalastuksen tulevaisuus

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että perhokalastuksen toivat Suomeen englantilaiset liikemiehet sekä kalastusmatkailijat. Perhokalastuksen arvioidaan saapuneen maahamme heidän mukanaan 1800-luvulla. Suomalaiset osasivat ilmeisesti sitoa jonkinlaisia perhoja jo 1800-luvun alkupuoliskolla. Suomesta lähdettiin hakemaan perhonsidontaoppia Englannista ja tämä taito levisi Suomessa sitojalta toiselle, vaikkakin vielä 1950-luvullakin taidon osasi vielä melko harva suomalainen. Myös perhokalastus oli vielä 1950-luvulla melko harvan suomalaisen omaama taito. 1970-luvulla Suomesta löytyi jo jonkin verran taitavia perhonsitojia sekä perhokalastajia, joita voitaneen pitää erittäin persoonallisena joukkona. Nämä harrastajat olivat onnistuneet kehittämään sellaisia perhoja sekä sellaisia kalastustekniikoita, jotka sopivat erityisen hyvin kotimaan oloihin. 1970-luvulla perhokalastaminen alkoi olla Suomessa aikaisempaa tavallisempi harrastus ja yhä useampi alkoi harrastaa perhokalastusta. Myös perhokalastustietous alkoi levitä kirjallisuuden kautta, vaikkakin ensimmäisten suomenkielisten perhokalastusta käsitelleiden oppaiden tarjoama tieto ei vielä ollut välttämättä kovin korkeatasoista. Eräs tärkeä syy perhokalastuksen aikaisempaa suurempaan suosioon oli se, että markkinoille alkoi ilmestyä lasikuituisia vapoja sekä muita keinomateriaaleista valmistettuja välineitä, minkä ansiosta perhokalastuksessa tarvittavien välineiden hinta laski reippaasti, jolloin yhä useammalla oli varaa hankkia itselleen perhokalastusvälineet.

Nykyisin perhokalastuksen parissa järjestetään erilaisia kilpailuja – Suomessa perhokalastusta voi harrastaa nykyisin jopa SM-tasolla. Nykyisin puhutaan myös kilpakalastuksesta, sidontakilpailuista sekä heittokilpailuista – myös kilpailujen osalta nykyharrastajille on tarjolla jokaiselle jotakin. Internet on vaikuttanut voimakkaasti myös perhokalastustietouden sekä siitä käytävän keskustelun kehittymiseen.
Nykyisin erilaiset aktiivilomat ovat erityisen suosittuja ja perhokalastuksen ympärille laaditut aktiivilomat voisivat olla suosittuja lajin harrastajien piirissä. Tosin moni perhokalastaja taitaa mieluummin matkustaa omatoimisesti kuin matkustaa pakettimatkatyylisesti. Ehkä kuitenkin jonkinlaisten palvelupakettien luominen saattaisi kannattaa myös tältä osin.

Perhokalastuksen tulevaisuus näyttää hyvältä. Laji sekä siinä käytettävät välineet tulevat todennäköisesti kehittymään ja monipuolistumaan entisestään tulevaisuudessa. Yhä useampi haluaa paeta työ- tai yksityiselämän aiheuttamaa oravanpyörää sekä stressaavaa ja kiireistä elämäntyyliä edes hetkeksi luonnonrauhaan, mikä selittänee osittain perhokalastuksen suurta suosiota ja mikä osaltaan